Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V advokacii působím od roku 2005. Vlastní advokátní kancelář jsem založil v říjnu roku 2008 a od počátku se věnuji generální praxi. Právní služby poskytuji zejména v oblasti práva občanského, obchodního, insolvenčního, rodinného a trestního. Zastupuji klienty při jednáních s obchodními partnery nebo protistranami a v řízeních před soudy i správními orgány.

Jako advokát poskytuji právní služby širokému spektru klientů od jednotlivců, přes začínající či malé podnikatele až po velké korporace. Upřednostňuji bližší vztah s klientem, který mi umožňuje řešit klientovu záležitost s detailní znalostí jeho potřeby, zájmu či podnikání. Vyžadují-li to okolnosti případu, po dohodě s klientem konzultuji určité otázky s externími odborníky (auditory, daňovými poradci, exekutory, notáři, znalci).

Právní služby poskytuji s důrazem na jejich efektivitu, komplexnost a diskrétnost. Preferuji osobní přístup a přímou komunikaci. Proto dále neuvádím prázdné marketingové fráze a nicneříkající informace, ale pouze kontakt na mě. Důkladně dodržuji povinnost mlčenlivosti, a proto neuvádím ani žádné reference.

Od března roku 2020 vykonávám advokacii jako společník Advokátní kanceláře Špirk s.r.o., která udržuje pojištění profesní odpovědnosti s limitem pojistného plnění ve výši 50 000 000,- Kč.

Kontakty:
Mgr. Jan Špirk, ČAK ev. č. 12371
tel: +420 774 932 626
e-mail: spirk@ak-spirk.cz
IDDS: 7578m5s
Adresa a fakturační údaje:
Advokátní kancelář Špirk s.r.o.
náměstí Prezidenta Masaryka 106
Kunratice, 148 00 Praha 4
IČO: 08958114, DIČ: CZ08958114
IDDS: wrgszm4
Informace pro spotřebitele:

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informujeme, že orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb byla dne 5. 2. 2016 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.